Niech Was widok nie zmyli, to nie jest „nowa spódnica cioci” 😉.
Poznajcie wiatrak matematyczny – innowacyjne narzędzie do nauki matematyki w przedszkolu.
Wiatrak matematyczny jest przyjazny, pobudza wyobraźnię, buduje pozytywne emocje i wyzwala energię. Uczy umiejętności współpracy i działania w grupie. Dzieci poprzez zabawę mogę wyrażać własne ekspresje i odreagowywać napięcia. Podczas wspólnej zabawy przedszkolaki mogą rozwijać umiejętności typowo matematyczne, m.in. orientację w przestrzeni, rytmy, liczenie, rozumowanie operacyjne, mierzenie długości, intuicję geometryczną.
Dziś popołudniu Jeżyki i Leśne Duszki zapoznały się z wiatrakiem matematycznym. W trakcie zabawy „Jedzie pociąg” rozwijaliśmy umiejętność orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Wiatrak należało trzymać lewą ręką. Na poszczególnych stacjach, zadaniem dzieci było przykładanie szarfy do odpowiedniej części ciała, co pozwoliło utrwalać pojęcia: nad, pod, obok, lewe ucho, prawa noga itp.