22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej ⚜️
Tego  dnia przedszkolaki dowiedziały się, czym jest harcerstwo, zobaczyły, jak wyglądają obozy harcerskie, co robi się w trakcie obozu. Dzieci miały okazję zobaczyć i przymierzyć mundur harcerski. Dostały również zadanie specjalne, musiały pokonać tor przeszkód, dzięki czemu zdobyły sprawność sportowca 🤸🏃⛹️. A 17 marca gościliśmy w przedszkolu harcerza, który zaprezentował nam swój mundur oraz opowiedział o zuchowych grach i zabawach.