Nasze przedszkole jest wyposażone w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, jedną z nich są Ozoboty – małe roboty do nauki programowania.
W trakcie zajęć z programowania przedszkolaki uczą się kodowania informacji przy pomocy sekwencji barw, rozwijają logiczne myślenie algorytmiczne, kształtują kompetencje cyfrowe oraz rozwijają motorykę małą i ćwiczą precyzję ruchów.
W grudniu zadaniem Leśnych Duszków było zaprogramowanie ozobota w taki sposób, aby w trakcie swojej trasy zatrzymały się na kilka sekund przy prezentach. Dzieci były bardzo zaangażowane w zadanie, choć wcale nie było ono łatwe. Przedszkolakom bardzo podobały się zajęcia 😁.